Bedrijfsafval & milieu

Wat zit er aan schadelijke stoffen in IT-apparatuur?

Er zitten nogal wat schadelijke stoffen in IT-apparatuur, te weten: cadmium, lood, kwik, broomverbindingen en zelfs arsenicum! De WEEE Directive (*) stelt daarom dat 65% van de IT -apparatuur gerecycled moet worden en dat materialen zoals CRT’s, LCD monitoren, printplaten, batterijen en bepaalde plastics moeten worden voorbewerkt, alvorens te worden weggegooid.

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Inspiratio Remarketing is geregistreerd op de VIHB-lijst, als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van bedrijfsafvalstoffen. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de VIHB-lijst staan (www.niwo.nl/vihblijst). Zoekt u op de website https://ondernemersloket.niwo.nl/home/publicatie/zoek-vihb-registraties op “inspiratio remarketing”, dan vindt u daar ondermeer ons VIHB-nummer: NB513060VIHB

Hergebruik en recycling
Recycling is goed, maar minder recycling ten gunste van hergebruik is beter vinden wij. Samen met andere remarketingbedrijven en refurbishers hebben wel degelijk invloed op de hoeveelheid ter recycling aangeboden ICT-apparatuur. Als hergebruik niet meer rendabel, of zelfs onmogelijk is, dan is recycling de oplossing. Hiervoor wenden we ons graag tot de specialisten op het gebied van recycling. We zijn medeverantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de afvalstromen. Restmateriaal wordt daarom aan gespecialiseerde afvalverwerkings- en recyclingbedrijven aangeboden. Wij werken alleen samen met bedrijven en instellingen, die de meest recente normen en EU-richtlijnen op het gebied van milieu volgen. U kunt er dus van op aan dat wij milieuvriendelijk te werk gaan.

Door uw overtollige ICT-apparatuur (hardware) door ons te laten afvoeren, draagt u bij aan een beter milieu!

* De WEEE Directive 2003 Waste electrical and electronic equipment (WEEE) is de belangrijkste richtlijn op het gebied van milieu-management (“waste management”) en milieu wetgeving (“Environmental Legislation”) binnen de ICT.