Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud hiervan onjuist of onvolledig is. Inspiratio Remarketing en de aan haar gelieerde bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van de website. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Inspiratio Remarketing (tel.: +31 (0)76 5716942). Er mag niets van deze website geopenbaard en/ of verveelvoudigd worden op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Inspiratio Remarketing.