Diensten

Onze diensten


1. Hardware Auditing – Inventariseren ICT-apparatuur
2. Logistics – Logistieke deel van het afvoeren van ICT-apparatuur
3. Data Erasure – Data Verwijdering & Vernietiging
4. Refurbishment – ICT-apparatuur geschikt maken voor hergebruik
5. Remarketing – Opnieuw in de markt zetten van ICT-apparatuur

 

 

1. Hardware Auditing
De hardware wordt voor het inladen geïnventariseerd en globaal gecheckt, eventueel gebruikmakende van uw asset management systeem (bijvoorbeeld een inventarisatielijst). Uw overtollige hardware wordt geïnventariseerd en doorgaans binnen 48 uur opgehaald en gelabeld opgeslagen in ons magazijn. Een uitgebreidere inventarisatie, waarbij uw eigen inventarisnummer (bijvoorbeeld ownership- en asset-tags) wordt opgenomen, is ook mogelijk. Na afloop ontvangt u de rapportage in de vorm van een uitgebreide inventarisatielijst: hardware audit.

 

2. Logistics
We bieden een compleet logistiek programma: inpakken, inladen in (vracht)wagens, vervoer van de computerhardware naar ons magazijn, en milieuvriendelijke afvoer van restmateriaal naar verwerkingsbedrijven.

We nemen ook de niet bruikbare apparatuur mee, zodat u altijd gegarandeerd bent van een positieve output: verlaging van de kosten van het afvoeren van de apparatuur en data-vernietiging. Bovendien zorgen we ervoor dat de werkplek c.q. opslagruimte netjes wordt achtergelaten.

 

3. Data Erasure

Inspiratio Remarketing verwijdert de data van alle systemen die binnenkomen. Data worden grondig gewist met behulp van speciale software, waarbij de harde schijven van de computer – bij de meest grondige methode – zeven keer met willekeurige gegevens overschrijft.

Andere datadragers (flash media, diskettes, tapes, cdroms etc.) worden door ons net zo serieus genomen als harddisks en bij voorkeur mechanisch vernietigd. Dit geldt ook voor defecte harddisks. U ontvangt altijd een datavernietigingsrapport. Tegen meerprijs is ook data vernietiging met waarborg (certificaat) mogelijk.

Ook uw bedrijfskenmerken (logo’s, stickers, ownership- en asset-tags) worden van de apparatuur verwijderd. Overigens kunnen we deze diensten ook verlenen aan (lease-) bedrijven voor het wissen van data, zonder dat men definitief afstand wil doen van de hardware zelf. U kunt ook van deze dienst gebruik maken, indien u bijvoorbeeld de afgeschreven laptops aan uw werknemers wilt geven. In onze werkplaats vindt de data-vernietiging en refurbishment plaats.

Data Security oplossingen: data-vernietigings methoden

Neem geen risico’s met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Formatteren en Fdisk bieden geen zekerheid. Overtollige ICT-apparatuur kan vertrouwelijke informatie bevatten van uw bedrijf, of van uw klanten! Inspiratio Remarketing biedt haar cliënten een breed scala data-vernietigingsmethoden aan. Zowel software-matige data-verwijderings-, als fysieke data-vernietigingsmethoden (shredder). Voor harddisks (PATA, SATA, SSD, SCSI, RAID) en andere media (flash media, diskettes, tapes, cdroms etc.) worden door ons net zo serieus genomen als harddisks en softwarematig of mechanisch vernietigd. Dit laatste geldt voor defecte harddisks, die niet softwarematig vernietigd kunnen worden. Ook is het mogelijk om de datavernietiging – al dan niet geheel – op uw eigen bedrijfslocatie, d.w.z.“inhouse” te laten uitvoeren.

We verwijderen standaard de data van alle systemen die binnenkomen, dus ook van opslagmedia, die in bijvoorbeeld telecom-apparatuur, routers, printers en scanners aanwezig zijn. Data worden grondig gewist met software naar keuze. Bijvoorbeeld met software, die de harde schijven van de computer zeven keer met willekeurige gegevens overschrijft. Dit is een onomkeerbaar proces. Ook uw bedrijfskenmerken (logo’s, stickers) worden van alle apparatuur verwijderd. Inspiratio Remarketing werkt volgens de geldende normen en regelgeving op het gebied van informatieverwerking, data-vernietiging en afvalverwerking.

We werken ondermeer met de volgende (internationale) data vernietings standaarden:

• HMG Infosec Standard 5 BaseLine

• HMG Infosec Standard 5 Enhanced

• U.S. Department Of Defense Sanitizing (DOD 5520.22-M)

• U.S. Department Of Defense Sanitizing (DOD 5520.22-M ECE)

 

Bij softwarematige data vernietiging wordt er een data vernietingingslog aangemaakt, waarin gegevens staan over de vernietigde harde schijf, de duur van het vernietigingsproces en de gekozen data vernietigingsmethode. Bij uitgebreidere data vernietiging zijn er ook printbare rapporten met gebruikers- en pc identificatie en validatie certificaten mogelijk. Tegen vergoeding kunnen we de data ook gecertificeerd wissen met waarborg (certificaat). U ontvangt als klant altijd een data-vernietigingsrapport, het maakt dus niet uit of u nu wel of niet kiest voor gecertificeerd wissen.

 

 

4. Refurbishment

Als remarketingbedrijf houden we ons bezig met refurbishment, het geschikt van de hardware maken voor hergebruik. Dit is voornamelijk het upgraden en schoonmaken van systemen, maar ook reparaties zijn daar een onderdeel van.

 

5. Remarketing
Het doel daarvan is het opnieuw in de markt zetten (remarketing) van de gebruikte “refurbished” hardware. Onze Technische Dienst checkt alle binnengekomen hardware op mogelijke defecten en voert daar waar nodig reparaties uit. Door deze “refurbished” hardware opnieuw te koop aan te bieden, dragen we ons steentje bij aan een kleinere afvalberg en een beter milieu.

Afnemers van onze “refurbished” hardware zijn bedrijven (MKB en ZZp-ers) en non-profit organisaties (scholen, stichtingen, verenigingen) en in toenemende mate particuliere eindgebruikers, waaronder veel scholieren en studenten. Daarnaast leveren we partijen hardware aan resellers. Een “refurbished” laptop is erg in trek bij studenten!

 

 

 

Onze refurbished hardware wordt onder meer via eBay en webshops aangeboden.

 coming soon!

  https://www.ebay.com/usr/inspiratioremarketing